180215_Astrid_Imable_sv.png

Astrid Imable

Astrid har en högskoleingenjörs examen i byggteknik med inriktning järnvägsteknik sedan år 2017 och började arbeta på Kreera 2018. Astrid arbetar som handläggare med frågor som omfattar kapacitet, järnvägsteknik, kollektivtrafik samt kostnadskalkyler.

Järnvägsingenjör
astrid.imable@kreera.nu
076-1017347