Elfrida_3_small.jpg

Elfrida Klacka

Elfrida har studerat Landskapsarkitektprogrammet vid SLU, Alnarp och avslutande studierna med en praktik hos Kreera som sedermera förlängts. Studierna har främst varit inriktade mot gestaltning och vegetation. Nu vill Elfrida utveckla sina kunskaper inom planering och analys.

Landskapsarkitekt
elfrida.klacka@kreera.nu
076-633 46 31