Filip_3_small.jpg

Filip Wangefjord

Filip har arbetat som järnvägsingenjör på Kreera sedan 2015. Han har högskoleingenjörsexamen från 2015 i byggteknik med inriktning järnvägsteknik från Lunds Tekniska Högskola och har tidigare arbetat som lokförare. Filip arbetar med utredningar inom järnväg och har erfarenhet från projekt som bland annat innefattar kapacitetsfrågor, järnvägsteknik, kollektivtrafik, trafikeringsupplägg, kostnadskalkyl och underhållsstrategier.

Järnvägsingenjör
filip.wangefjord@kreera.nu
0733-21 36 17