Göran_3_small.jpg

Göran Sevelin

Göran har en masterexamen i landskapsarkitektur (2016) och en kandidatexamen i samhällsplanering med urban och regional inriktning (2013), till Kreera kom han 2017. Hans expertis är analytiskt utredningsarbete och jobbar gärna med GIS. Han har tidigare arbetat med såväl forskning som undervisning vid Sveriges lantbruksuniversitet med fokusområde planering och GIS.

Landskapsarkitekt
Samhällsplanerare

goran.sevelin@kreera.nu
070-305 44 55