Hässleholm höghastighetsstation
Uppdragsgivare: Hässleholms kommun
Genomfört: aug 2014 - feb 2015
Team: Kreera Samhällsbyggnad och Mandaworks

Hässleholm har relativt unika förutsättningar att utan hastighetsnedsättningar kunna få en central höghastighetsstation i anslutning till den befintliga tågstationen. Den nya stationen, sammanbyggd med den gamla, skulle skapa ett nytt samband som länkar samman staden tvärs järnvägsområdets barriär. Den föreslagna stationen är 12 meter hög och indelad i tre nivåer. Plan ett och två öppnar upp stationen mot staden med ytor för olika typer av verksamheter samtidigt som de är förbindelsen över järnvägsområdet. Det översta planet innehåller höghastighetsstationen med vy över staden. De tre planen skapar tillsammans en enkel anslutning mellan transportslagen och staden. Uppdraget är ett gott exempel på hur våra kompetenser samverkar. 

Bild: Mandaworks

Bild: Mandaworks

Den nya höghastighetsstationen väster om befintlig station.

Den nya höghastighetsstationen väster om befintlig station.