Husam_3_small.jpg

Husam Al Barkawi

Husam tog examen som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad med anläggning som specialisering 2012. Sedan 2013 har han jobbat på Kreera. Husam arbetar främst med projektering av vägar och gatumiljö, i flera skeden av planprocessen samt byggskedet alla faser. Han har jobbat i flera skalnivåer med stora och små projekt, som ombyggnad till 2+1 väg och busshållplatser.

Civilingenjör
husam.al.barkawi@kreera.nu
070-311 38 99