jenny2.jpg

Jenny Ekman

Jenny Ekman är civilingenjör Väg och vatten, som med femton år i branschen införskaffat sig en bred erfarenhet inom trafikplanering och arbetar i allt från strategier till bygghandlingar. Oftast arbetar Jenny i transportslagsövergripande strategiskt viktiga projekt av regional, nationell eller interkommunal karaktär. Jenny är särskilt kunnig inom åtgärdsvalsstudiemetodiken och som erfaren processledare attraheras hon utav att skapa en transparent och demokratisk process inom trafikplanering.

Civilingenjör
jenny.ekman@kreera.nu
0702–635428