Karin_3_small.jpg

Karin Hammarlund

Karin är fil. lic. i kulturgeografi och VD för Kreera samhällsbyggnad. Karin har stor vana som uppdragsledare att arbeta med utrednings- och planeringsprocesser som hon gärna ser baseras på ett gediget rumsligt underlag. Karin har en lång erfarenhet av processledning av stora infrastrukturprojekt med hög komplexitet, innefattande en lång rad intressen.

VD
karin@kreera.nu  
070-213 96 40