KarinP_3_small.jpg

Karin Pohl

Karin är landskapsarkitekt från SLU Alnarp som arbetar på Kreera parallellt med skrivandet av examensarbete, examen blir under 2019. Karin arbetar brett i allt från tidiga skeden till projektering men är främst inriktad mot utredning och planering.

Landskapsarkitekt
073-695 19 61
karin.pohl@kreera.nu