Kontakt

Kreera Samhällsbyggnad
Sverige AB

Södra Förstadsgatan 4
211 43 Malmö

Telefon: 040–176550
E-post: info@kreera.nu
Org.nr: 556729-4011

 
 Karin Hammarlund Kramer  VD Kulturgeograf  040 – 176 540  karin@kreera.nu

Karin Hammarlund Kramer
VD
Kulturgeograf

040 – 176 540
karin@kreera.nu

 Patrik Sterky  Styrelseordförande Civilingenjör  040–176 552  patrik.sterky@kreera.nu

Patrik Sterky
Styrelseordförande
Civilingenjör

040–176 552
patrik.sterky@kreera.nu

 Stefan Helgesson Styrelseledamot Civilingenjör 040–176 551  stefan.helgesson@kreera.nu

Stefan Helgesson
Styrelseledamot
Civilingenjör
040–176 551
stefan.helgesson@kreera.nu

 Fredrik Thurfjell  Områdesansvarig utredning Järnvägsingenjör  040–176 558  fredrik.thurfjell@kreera.nu

Fredrik Thurfjell
Områdesansvarig utredning
Järnvägsingenjör

040–176 558
fredrik.thurfjell@kreera.nu

 Emil Gottberg  Områdesansvarig plan & landskap Landskapsarkitekt LAR/MSA  040–176 542  emil.gottberg@kreera.nu

Emil Gottberg
Områdesansvarig plan & landskap
Landskapsarkitekt LAR/MSA

040–176 542
emil.gottberg@kreera.nu

 Björn Lundberg Områdesansvarig projektering 0705-080568 bjorn.lundberg@kreera.nu

Björn Lundberg
Områdesansvarig projektering
0705-080568
bjorn.lundberg@kreera.nu

 Jenny Ekman Civilingenjör 0702-635 428 jenny.ekman@kreera.nu

Jenny Ekman
Civilingenjör
0702-635 428
jenny.ekman@kreera.nu

 Kristina Hermansson Planeringsarkitekt 040–176 543  kristina.hermansson@kreera.nu

Kristina Hermansson
Planeringsarkitekt
040–176 543
kristina.hermansson@kreera.nu

 Anna Brånhult Hasemann  Landskapsarkitekt LAR/MSA  040–176 541  anna.branhult@kreera.nu

Anna Brånhult Hasemann
Landskapsarkitekt LAR/MSA
040–176 541
anna.branhult@kreera.nu

 Husam Al Barkawi  Civilingenjör  040–176 559  husam.al.barkawi@kreera.nu

Husam Al Barkawi
Civilingenjör
040–176 559
husam.al.barkawi@kreera.nu

 Johan Malmström Markprojektör 040–176 554  johan.malmstrom@kreera.nu

Johan Malmström
Markprojektör
040–176 554
johan.malmstrom@kreera.nu

 Joséphine Tardy Landskapsarkitekt LAR/MSA 040–176 545  josephine.tardy@kreera.nu

Joséphine Tardy
Landskapsarkitekt LAR/MSA
040–176 545
josephine.tardy@kreera.nu

 Filip Wangefjord  Järnvägsingenjör  040–176 549  filip.wangefjord@kreera.nu

Filip Wangefjord
Järnvägsingenjör
040–176 549
filip.wangefjord@kreera.nu

 Göran Sevelin Samhällsplanerare & landskapsarkitekt 040–176 555  goran.sevelin@kreera.nu

Göran Sevelin
Samhällsplanerare & landskapsarkitekt
040–176 555
goran.sevelin@kreera.nu

 Wissam Bader Civilingenjör 040–176 544  wissam.bader@kreera.nu

Wissam Bader
Civilingenjör
040–176 544
wissam.bader@kreera.nu

 Johanna Sandström Trafikplanerare 040-176 557 johanna.sandstrom@kreera.nu

Johanna Sandström
Trafikplanerare
040-176 557
johanna.sandstrom@kreera.nu

 Elfrida Klacka Landskapsarkitekt elfrida.klacka@kreera.nu

Elfrida Klacka
Landskapsarkitekt
elfrida.klacka@kreera.nu