Kv Carolus, Malmö
Uppdragsgivare: Malmö stad
Genomförande: jan 2012 - aug 2014
Team: Kreera

Uppdraget syftade till att koppla samman Malmös centrala delar med Malmös äldsta stråk och skapa en gångvänlig och attraktiv miljö runt kvarteret Carolus. Kreera detaljprojekterade förslaget, vilket ledde till ett bygghandling för en utförandeentreprenad. 

20141027_Magasinsgatan_web.jpg
illustrationsplan_web.png