Höghastighetsstation Växjö
Uppdragsgivare: Växjö kommun
Genomfört: våren 2015 till hösten 2015
Team: Kreera och Mandaworks

I Sverige pågår den största infrastruktursatsningen i modern tid, planeringen av ett nytt höghastighetstågsystem som ska koppla samman Sveriges tre största städer Malmö, Göteborg och Stockholm. Höghastighetsjärnvägarna byggs för att öka kapaciteten i järnvägssystemet, avlasta stambanorna och knyta samman storstadsregionerna med kortare restider samt bidra till regionförstoring med större arbetsmarknadsregioner.

På uppdrag av Växjö kommun har Kreera tillsammans med Mandaworks tagit fram ett förslag på hur höghastighetsjärnvägen kan lokaliseras till Växjö, kopplas till Kust-till-Kustbanan och hur en höghastighetsstation kan utformas. Konsultgruppen har också tagit fram en vision för stationens läge i Sverige, regionen och lokalt med stationens läge i staden. Konsultgruppen har också tagit fram en stadsbyggnadsvision, utbyggnadsstrategi och ett utbyggnadsförslag för den nya stadsdelen Växjö Västra samt förmedlat detta i ett informativt presentationsmaterial.

Pärlbandet av stationer längs Kust-till-Kustbanan som korsar den framtida höghastighetsbanan i Växjö V.

Pärlbandet av stationer längs Kust-till-Kustbanan som korsar den framtida höghastighetsbanan i Växjö V.

Pärlbandet. Bild: Mandaworks

Pärlbandet. Bild: Mandaworks

151217_Regionanalys_1-4_samlad.jpg
Bild: Mandaworks

Bild: Mandaworks

Utformning av station Växjö V för höghastighetståg, regionaltåg, samt bussterminal

Utformning av station Växjö V för höghastighetståg, regionaltåg, samt bussterminal