Wissam_3_small.jpg

Wissam Bader

Wissam är civilingenjör från LTH med inriktning på anläggningsteknik. Han blev klar med sina studier 2014 och började jobba på Kreera som projektör. Under tiden på Kreera har Wissam varit involverad i flera mark- och vägprojekt och har erfarenhet från olika faser i byggprocessen. I sitt examensarbete skapade han en beräkningsmodell för skadeförändring av cementstabiliserad asfalt på busshållplatser.

Civilingenjör
wissam.bader@kreera.nu
070-315 65 44