anna1.jpg

Anna Hasemann

Anna är landskapsarkitekt och har jobbat med samhällsplanering i tidiga skeden sedan 2013. Annas landskapsarkitektexamen är från SLU Alnarp där hon också arbetat med forskning samt undervisat i GIS och lokaliseringsstudier. Annas erfarenhet inom samhällsplanering spänner från översiktsplanering och landskapsanalyser för infrastruktur till miljökonsekvensbeskrivningar, lokaliseringsutredningar och kulturhistoriska analyser.

Landskapsarkitekt LAR/MSA
anna.branhult@kreera.nu
040–176 541