Uppdrag i urval

Kreera utför uppdrag med hög komplexitet från infrastrukturella idéstudier till markprojektering. Kreera har ett inarbetat samarbete med ett antal seniorkonsulter, experter och företag som vi arbetar tillsammans med i olika uppdrag

 
 Bild: Mandaworks

Bild: Mandaworks

Hässleholm Central

Uppdraget gick ut på att undersöka effekterna av en höghastighetsstation i Hässleholm samt att studera hur en höghastighetsjärnväg skulle kunna ta sig in i centrala Hässleholm.

 

Kvarteret Carolus, Malmö

Detaljprojektering. Uppdraget syftade till att koppla samman Malmös centrala delar med Malmös äldsta stråk och skapa en gångvänlig och attraktiv miljö runt kvarteret Carolus. 

 

Stambanealternativen

Utredning avseende möjliga sträckningar och kostnader för utbyggnad av stambanorna Västra stambanan och Södra stambanan, som alternativ till nya höghastighetsbanor.

 

Väg 41, 2+1 väg

Upprättande av komplett förfrågningsunderlag för två utförandeentreprenader avseende Väg 41, delen Fristla-Kråkered, målning till 2+1 väg.

 

Höghastighetsjärnväg i Växjö

På uppdrag av Växjö kommun har Kreera tillsammans med Mandaworks tagit fram ett förslag på hur höghastighetsjärnvägen kan lokaliseras till Växjö, kopplas till Kust-till-Kustbanan och hur en höghastighetsstation kan utformas.