Uppdrag i urval

Kreera utför uppdrag med hög komplexitet från infrastrukturella idéstudier till markprojektering. Kreera har ett inarbetat samarbete med ett antal seniorkonsulter, experter och företag som vi arbetar tillsammans med i olika uppdrag

 
 
Thumbnail-05.jpg

ÅVS väg 111 i nordvästra Skåne, Superbusskoncept

Åtgärdsvalstudie med syfte att utreda brister och behov samt möjliga åtgärder för implementering av superbusskoncept mellan Helsingborg och Höganäs. Stråket är ett av flera utpekade superbusstråk i Skåne.

Thumbnail-02.jpg

Landskapsanalys

Landskapsanalys över Kalmar läns kust- och havsområden för att skapa ett underlag för den kommunala och mellankommunala planeringen.

Thumbnail_Rityta 1_Rityta 1.jpg

Samrådsunderlag väg 11

Upprättande av vägplan i skedet samrådsunderlag för väg 11 i Sjöbo och Tomelilla kommuner. Syftet med uppdraget var att förbättra trafiksäkerheten längs sträckan och att bidra till förbättra tillgängligheten inom regionen.

Hässleholm Central

Uppdraget gick ut på att undersöka effekterna av en höghastighetsstation i Hässleholm samt att studera hur en höghastighetsjärnväg skulle kunna ta sig in i centrala Hässleholm.

Kvarteret Carolus, Malmö

Detaljprojektering. Uppdraget syftade till att koppla samman Malmös centrala delar med Malmös äldsta stråk och skapa en gångvänlig och attraktiv miljö runt kvarteret Carolus. 

Stambanealternativen

Utredning avseende möjliga sträckningar och kostnader för utbyggnad av stambanorna Västra stambanan och Södra stambanan, som alternativ till nya höghastighetsbanor.

Väg 41, 2+1 väg

Upprättande av komplett förfrågningsunderlag för två utförandeentreprenader avseende Väg 41, delen Fristla-Kråkered, målning till 2+1 väg.

Höghastighetsjärnväg i Växjö

På uppdrag av Växjö kommun har Kreera tillsammans med Mandaworks tagit fram ett förslag på hur höghastighetsjärnvägen kan lokaliseras till Växjö, kopplas till Kust-till-Kustbanan och hur en höghastighetsstation kan utformas.