Kreeras nordligaste uppdrag

Kreera har sedan förra året ett ramavtal med Inlandslänken avseende tekniska konsulttjänster på plansidan. I våras inleddes Kreeras första uppdrag, att ta fram en detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för ett nytt triangelspår i Arvidsjaur. Under två fantastiska höstdagar i september besökte vi Arvidsjaur, besökte planområdet, träffade länsstyrelsen och intressenter på plats.

 

Projektet Inlandslänken syftar till en upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Inlandsbanan går mellan Kristinehamn i söder och Gällivare i norr, en total sträcka på 1 288 kilometer. Motivet till en upprustning av banan är i huvudsak att skapa bättre förutsättningar för godstrafik. Men det ger positiva effekter på så mycket mer, både lokalt och regionalt för inlandet, nationellt och internationellt. Inte minst så bidrar satsningar på järnväg till mer hållbara transporter med mindre miljöpåverkan, vilket Kreera vill vara med och bidra till.   

Årets studieresa gick till Hamburg

Med båt och tåg reste Kreera till Hamburg. Där tittade vi på imponerande tidvatten- och översvämningsskydd, lärde oss om stadens utbyggnadsstrategier med duktiga guider och besök i gamla och nybyggda stadsdelar. Vi frossade i vackra tegelbyggnader och glaserat tegel och såg Europa i modelljärnvägstappning.

Studiebesök i Malmös kollektivtrafik

Under en av augustis varmaste dagar hade Kreera besök av Västtrafik och Västfastigheter från Västra Götalandsregionen. Tillsammans fick vi en väl guidad rundtur i Malmös kollektivtrafiknät utav Malmö stad, genom Stephan Bösch. Fokus för dagen låg främst på spårbunden trafik och Malmöexpressen. Vi besökte Malmö C, Triangeln, Hyllie, Svågertorp och nyöppnade Rosengårds station. Vi tittade på cykel- och bilparkeringslösningar och konstverk i anslutning till hållplatser och stationer. Det blev en lärorik dag!

Kreera växer

Vi har fått ytterligare två nya kollegor här på Kreera.

Hampus (till vänster) är civilingenjör med tolv års erfarenhet från både konsult- och beställarsidan av branschen. De senaste åtta åren har han jobbat med projekt- och projekteringsledning på Malmö stad. Många projekt har varit större exploateringsområden där faserna varierat mellan planskede, projektering och entreprenad.

Lisa (till höger) är landskapsingenjör med kandidatexamen inom landskapsarkitektur utbildad på SLU Alnarp. Hon har ett års erfarenhet och kommer närmast från Structor. Lisa har jobbat brett inom detaljprojektering inom områden som mark, gata, landskap och lekplats.

HoL_w.jpg

Höghastighetsjärnväg i Eslöv och Höörs kommuner

Vi ska under 2019 stödja Eslövs och Höörs kommuner i deras kunskapsprocess för att lära sig mer om höghastighetsjärnväg. Genom workshops och föreläsningar får vi dela med oss av vår kunskap och genom samtal och SWOT-analyser ska vi lära oss mer om de speciella förutsättningarna för höghastighetsjärnväg i Eslövs och Höörs kommuner. Vi inledde arbetet i början av april med ett föreläsnings- och workshoptillfälle. Näst på tur står presentationer i kommunernas fullmäktige.

Urban Forum – Practice meets Academia

Kreera deltog under måndag och tisdag på Lund Sustainability Week i eventet Urban Forum - Practice meets Academia där inbjudna deltagare presenterade pågående eller genomförda projekt eller frågeställningar. Kreeras Karin Hammarlund och Emil Gottberg pratade om vikten av holistisk planering, men även svårigheterna i att nå dit. En aktiv dialog mellan praktik och akademi är av stor betydelse vilket framgick av engagerade, öppna och tillåtande diskussionerna, vi berömmer initiativet till Practice meets Academia. Kreera trivs i gränslandet mellan praktik och akademi har sedan tidigare stor erfarenhet av detta. Urban Forum arrangerades av SLU, Lunds Universitet, Movium och Region Skåne. 

UF-logga.jpg

Kreera växer

Vi har redan hunnit få två nya kollegor här på Kreera i vår.

Karin (till vänster) är landskapsarkitekt. Hon har gjort sin praktik på Kreera under våren och imponerat på oss alla. Nu har hon fått fast anställning, till att börja med parallellt med att hon gör klart sitt exjobb.

Petra (till höger) är planeringsarkitekt med över 15 års erfarenhet. Hon kommer närmast från Malmö stad där hon jobbat i allt från planeringsskede till genomförande med uppdragsledning, komplex samordning och processledning.

Karin_Petra.jpg

Idéstudie i Tabergsdalen

Igår började vi med en idéstudie för Jönköpings kommun för att utreda möjligheter och konsekvenser av olika användningsområden och trafikeringssystem i Tabergsdalens nuvarande järnvägsstråk. Studien tittar både på alternativ med spårbunden trafik och busstrafik.

DSC_0111.JPG