Höghastighetsjärnväg i Eslöv och Höörs kommuner

Vi ska under 2019 stödja Eslövs och Höörs kommuner i deras kunskapsprocess för att lära sig mer om höghastighetsjärnväg. Genom workshops och föreläsningar får vi dela med oss av vår kunskap och genom samtal och SWOT-analyser ska vi lära oss mer om de speciella förutsättningarna för höghastighetsjärnväg i Eslövs och Höörs kommuner. Vi inledde arbetet i början av april med ett föreläsnings- och workshoptillfälle. Näst på tur står presentationer i kommunernas fullmäktige.

Urban Forum – Practice meets Academia

Kreera deltog under måndag och tisdag på Lund Sustainability Week i eventet Urban Forum - Practice meets Academia där inbjudna deltagare presenterade pågående eller genomförda projekt eller frågeställningar. Kreeras Karin Hammarlund och Emil Gottberg pratade om vikten av holistisk planering, men även svårigheterna i att nå dit. En aktiv dialog mellan praktik och akademi är av stor betydelse vilket framgick av engagerade, öppna och tillåtande diskussionerna, vi berömmer initiativet till Practice meets Academia. Kreera trivs i gränslandet mellan praktik och akademi har sedan tidigare stor erfarenhet av detta. Urban Forum arrangerades av SLU, Lunds Universitet, Movium och Region Skåne. 

UF-logga.jpg

Kreera växer

Vi har redan hunnit få två nya kollegor här på Kreera i vår.

Karin (till vänster) är landskapsarkitekt. Hon har gjort sin praktik på Kreera under våren och imponerat på oss alla. Nu har hon fått fast anställning, till att börja med parallellt med att hon gör klart sitt exjobb.

Petra (till höger) är planeringsarkitekt med över 15 års erfarenhet. Hon kommer närmast från Malmö stad där hon jobbat i allt från planeringsskede till genomförande med uppdragsledning, komplex samordning och processledning.

Karin_Petra.jpg

Idéstudie i Tabergsdalen

Igår började vi med en idéstudie för Jönköpings kommun för att utreda möjligheter och konsekvenser av olika användningsområden och trafikeringssystem i Tabergsdalens nuvarande järnvägsstråk. Studien tittar både på alternativ med spårbunden trafik och busstrafik.

DSC_0111.JPG

På spåret i Freiburg

På den årliga studieresan åkte Kreera till Freiburg im Bressgau i sydöstra Tyskland. Här hittade vi många fina spårvagnsspår, energisnåla bostadsområden, imponerande markbeläggningar och dagvattenhanteringar, en medvetet och väl planerad grönstruktur (Vauban) och fantastiska vyer! 

Kreera har blivit Kranmärkt!

 

Det innebär att vi på arbetsplatsen, till möten och externa konferenser inte köper flaskvatten. Detta är en del av en utveckling som ska göra vår verksamhet mer miljövänlig. Det är ett ställningstagande för miljön och ett avståndstagande från långa, onödiga transporter, koldioxidutläpp och avfall.

040-nummer avslutade

Kreera har bytt telefonoperatör. För tillfället har vår operatör problem med portningen av våra "fasta" 040 nummer och vi hänvisar därför till våra mobilnummer.

För allmänna frågor hänvisas till Karin Hammarlund Kramer ( 070-213 96 40 ).

Snabbtåg till Bordeaux

Under sista helgen i september (2017) var Kreera på studieresa till Bordeaux. Vi åkte med höghastighetståg, TGV, på den nyöppnade banan ner till Bordeaux. Ena riktningen med direkttåg som då erbjöd en snabb resa i 300 km/h. På återresan åkte vi med ett av tågen som kör in i städerna på vägen genom så kallade bibanor där tåget kör av och på höghastighetsbanan in på konventionella järnvägen.

Resan bjöd även på ett intressant och givande studiebesök längs spårvagnsutbyggnadsprojekten i staden. Stadens spårvagnsnät har byggts upp igen från 00-talet efter att varit nedlagt i 40 år. Som guide hade vi Elsa Jacquesson och några av hennes kollegor som kunde svara på våra många frågor och ge bra insikt i hela processen från planering till utförande och drift. Lösningen att i centrum ta elen från skena i marken istället för från luftledning som när det infördes var unikt för Bordeaux ger ett smäckert intryck av anläggningen i den UNESCO skyddade stadskärnan. Då vi även åkte en hel del med systemet så kan vi konstatera att man har fått till ett välfungerande system med väldigt hög nyttjande grad - positivt men även en utmaning för framtiden då kapaciteten kommer behöva expandera.

Härtill besöktes nya stadsdelar och botaniska trädgården samt allmänt flanerande och kulturaktiviteter så som museibesök. Och givetvis inmundigades god mat och dryck. På söndagkvällen anlände vi åter till hemmaplan berikade med nya erfarenheter och lärdomar.

Nytt kontor

 

Från och med fjärde september har Kreera flyttat in nya kontorslokaler på Södra Förstadsgatan 4. Kontoret ligger i centrum, ett stenkast från kanalen. Med ett fåtal flyttlådor kvar börjar det nu ta form.

Kontoret är beläget på sjätte våningen och nås via 120 trappsteg genom det vackra trapphuset (det finns således goda möjligheter till vardagsmotion) eller genom en färd i den spegel- och träpanelsbeklädda hissen som går ända upp till kontoret.

I den renoverade vindsvåningen med synliga takbjälkar, gammal murstock, vackra fönster och högt till tak skapas en kreativ miljö för kreativa medarbetare. Vi har fin utsikt över Malmös hustak och vid fint väder kan lunch/fika, eller varför inte möten, tas på takterrassen.

Varmt välkommen till vårt nya kontor!