kreera_herobild-2_small.jpg

Kompetens
 

På Kreera arbetar erfarna ingenjörer, planerare, projektörer, landskapsarkitekter och kulturgeografer inom hållbar samhällsutveckling och infrastruktur. Vi arbetar integrerat och fokuserat inom utredning, planering och projektering. Vi är tillgängliga och lyhörda problemlösare som tar utgångspunkt i att tillsammans med kunden definiera det verkliga problemet och behovet. Vi arbetar metodiskt och integrerar redan från början olika kompetenser. Process, spårbarhet och kommunikation är ledord för hur vi på Kreera arbetar. I planeringen av våra uppdrag lägger vi stor tonvikt på att med våra kunder säkerställa att de tjänster vi levererar möter de behov som finns. Vi är det lilla företaget som levererar stort!

kreera_herobild-1_small.jpg

Utveckling och medbestämmande

Vi tror på att företaget mår bra av att formas av medarbetarna. Medarbetarna är den viktigaste resursen för hur vi arbetar med förbättringsarbete, problemlösning och riskhantering. Kreeras beredningsgrupp består av VD och fyra medarbetare. Beredningsgruppen arbetar tillsammans med områdesansvarig personal, samt styrelse för att förbättra de verktyg och processer som hjälper oss att nå våra mål. Vi ser att framgångsrikt förbättringsarbete handlar om ledarskap, kommunikation, organisation och medbestämmande. Vi ser att detta sätt att leda och utveckla verksamhetens processer skapar förutsättningar att samordna arbetet och nå framgång utifrån ett helhetsperspektiv.

kreera_herobild-3_small.jpg

Arbetsprocess
 

Vårt arbetssätt bygger på samverkan och kreativitet. Vi eftersträvar ett arbetsflöde som ofta startar i ett fri och kreativ diskussion där alla tankar och idéer är tillåtna för att hitta vägen mot den eller de bästa lösningarna. Under uppdragens gång sker kontinuerliga möten och diskussioner i syfte att säkerställa framdrift och att uppdragens mål uppnås.