Bj%C3%B6rn_3_small.jpg

Björn Lundberg

Björn har femton års erfarenhet i branschen och jobbar framförallt som  projekteringsledare och uppdragsledare i såväl stora som små infrastrukturprojekt. Han är van att i dessa roller jobba med alla teknikslag som ingår i infrastrukturprojekt. Många gånger har det varit stadsutvecklingsprojekt med hög detaljeringsnivå såsom gator, park och torg. Med erfarenhet som gatuprojektör har han bra insikt i projekteringsprocessen.

Drivkraften finner han i att alltid få projektet att jobba tillsammans, där beställare och konsult har gemensam målbild och där de olika teknikerna tillsammans jobbar fram mot EN helhetslösning. Belöningen är en färdig anläggning där människor gärna vistas och som samtidigt fungerar utifrån alla de krav som finns på platsen.

Områdesansvarig projektering
bjorn.lundberg@kreera.nu
070-508 05 68