Emil_3_small.jpg

Emil Gottberg

Emil tog sin masterexamen i landskapsarkitektur med inriktning på planering 2012. Han har arbetat brett från nära till övergripande skala och med planering och gestaltning. Huvudriktningen på Emils arbete är välgrundat analytiskt arbete som genom tydliga ställningstaganden leder till ett gestaltnings- eller förändringsförslag. Han har främst arbetat med landskapsanalyser som ger lösningar till exempel översiktsplaner, järnvägsdragningar, vägar och energisektor.

Områdesansvarig plan & landskap
Landskapsarkitekt LAR/MSA
emil.gottberg@kreera.nu
070-247 95 42