Fredrik_3_small.jpg

Fredrik Thurfjell

Fredrik är högskoleingenjör i järnvägsteknik från Lunds Tekniska Högskola. Fredrik började sin yrkesbana 2010 som projekteringsledare i järnvägsprojekt och började på Kreera 2013. Här har han arbetat i skilda uppdrag av varierande storlek och komplexitet bland annat inom kapacitetsutredningar, planprocessuppdrag, kostnadskalkyler och åtgärdsvalsstudier. Han har ett stort privat intresse för höghastighetsjärnvägar, järnvägar, spårvägar och kollektivtrafiksystem.

Områdesansvarig utredning
Järnvägsingenjör

fredrik.thurfjell@kreera.nu
070-895 28 00