Hampus_3_small.jpg

Hampus Walin

Hampus är civilingenjör från LTH med examen vid årsskiftet 2006/2007. Sedan dess har han samlat på sig erfarenhet från både konsult- och beställarsidan av branschen. Han är van att arbeta i kommunala processer i rollen som projekt- och uppdragsledare. Bakgrunden har präglat honom till att bli en allvetare med ett brett kunnande och förmåga att förstå och sätta sig in i många olika teknikgrenars utmaningar, behov och möjligheter. Han är van att kommunicera med såväl teknikexperter som med beställare och allmänhet. Själv arbetar han gärna med riskanalyser, tidplaner och kalkyler. Att se projekt och uppdrag i ett större sammanhang är viktigt för Hampus och han strävar efter att alla individer i projektgruppen ska känna sig betydelsefulla, känna delaktighet och känna ansvar.

Civilingenjör
hampus.wallin@kreera.nu
070 - 309 21 78