Johan_3_small.jpg

Johan Malmström

Johan har arbetat som projektör på Kreera sedan 2009. Innan dess arbetade han i tio år med anläggningsmätning och beställarstöd främst på väg- och järnvägsprojekt med Trafikverket som beställare. Som projektör har Johan mest jobbat med järnvägsnära projektering i både tidiga och sena skeden som till exempel servicevägar, plattformar och stationer. Johan har även jobbat med vägmärken, vägvisning och vägmarkering.

Markprojektör
johan.malmstrom@kreera.nu
070-638 79 99