Johanna_3_small.jpg

Johanna Sandström

Johanna har arbetat med trafik- och samhällsplanering sedan 2012 i grunden är hon högskoleingenjör inom väg och trafik. Hon arbetar med samtliga trafikslag i både övergripande och mindre skala. Johannas spetskompetens ligger inom trafiksäkerhet och luftkvalitetsutredningar och hon har god erfarenhet av kartframställning och illustrationer. Johanna arbetar även med bland annat ÅVS:er, resvaneundersökning och tillämpning av Trafikverkets krav och riktlinjer.

Trafikplanerare
johanna.sandstrom@kreera.nu
072-210 35 57