Joséphine_3_small.jpg

Joséphine Tardy

Joséphine är landskapsarkitekt med yrkestitel och masterexamen från SLU Alnarp och ett års masterstudier från University of Manitoba i Kanada. Från 2011 arbetade och studerade Joséphine parallellt och hon varit på Kreera sedan 2013. Joséphine arbetar brett i allt från tidiga skeden, analys, utredningar och planering till projektering, gestaltning och layout.

Landskapsarkitekt LAR/MSA
josephine.tardy@kreera.nu
070-379 18 58