Kristina_3_small.jpg

Kristina Hermansson

Kristina är planeringsarkitekt och har arbetat med fysisk planering i konsultbranschen sedan 2002. Hon arbetar som uppdragsledare och ansvarig handläggare i olika väg-, järnvägs- och planprojekt. Hon jobbar i projektens alla skeden, från tidiga skisskeden och utredningar till upprättande av planhandlingar, MKB, väg- och järnvägsplaner. Kristinas styrka är hennes strukturella arbetssätt och förmåga att se helhet i projekt.

Planeringsarkitekt FPR/MSA
kristina.hermansson@kreera.nu
072-717 65 43