Patrik_3_small.jpg

Patrik Sterky

Patrik har civilingenjörsexamen från Chalmers. Han är expert på trafikutredningar, samhällsekonomi och prognoser samt godstrafik och teknikfrågor främst kopplat till järnväg. Sedan 2009 har Patrik jobbat med den svenska höghastighetsbanan och har en bred kunskap inom området, med erfarenhet från internationella sammanhang och de specifika svenska förhållandena. Patrik har även privat ett stort samhälls- och infrastrukturintresse. På Kreera sedan 2013.

Civilingenjör
patrik.sterky@kreera.nu
070-356 55 62