Förfrågningsunderlag Väg 41
Uppdragsgivare: Trafikverket
Genomförande: jan 2015 - dec 2016
Team: Kreera

Förfrågningsunderlagets omfattning utgick från resultat från inledande arbete med skissfas avseende körfältsindelning, komplettering av sidoräcken, anslutande vägar, befintliga busshållplatser samt viltstängsel. Inom projektet hanterades även en större väganslutning till Borås nya värmeverk vid Sobacken. 

20141027_Magasinsgatan_web.jpg