Ramavtal Region Skåne

Kreera samhällsbyggnad vinner ramavtal med Region Skåne inom fyra områden i konkurrens med 7-26 olika företag beroende på område! Inom område ”Transport och infrastruktur” och ”Hållbar stadsutveckling” rangordnas Kreera som nummer ett, inom ”Analys och utredningar” nummer två och inom ”Processledare och strategier” som nummer tre.