På spåret i Freiburg

På den årliga studieresan åkte Kreera till Freiburg im Bressgau i sydöstra Tyskland. Här hittade vi många fina spårvagnsspår, energisnåla bostadsområden, imponerande markbeläggningar och dagvattenhanteringar, en medvetet och väl planerad grönstruktur (Vauban) och fantastiska vyer!