Snabbtåg till Bordeaux

Under sista helgen i september (2017) var Kreera på studieresa till Bordeaux. Vi åkte med höghastighetståg, TGV, på den nyöppnade banan ner till Bordeaux. Ena riktningen med direkttåg som då erbjöd en snabb resa i 300 km/h. På återresan åkte vi med ett av tågen som kör in i städerna på vägen genom så kallade bibanor där tåget kör av och på höghastighetsbanan in på konventionella järnvägen.

Resan bjöd även på ett intressant och givande studiebesök längs spårvagnsutbyggnadsprojekten i staden. Stadens spårvagnsnät har byggts upp igen från 00-talet efter att varit nedlagt i 40 år. Som guide hade vi Elsa Jacquesson och några av hennes kollegor som kunde svara på våra många frågor och ge bra insikt i hela processen från planering till utförande och drift. Lösningen att i centrum ta elen från skena i marken istället för från luftledning som när det infördes var unikt för Bordeaux ger ett smäckert intryck av anläggningen i den UNESCO skyddade stadskärnan. Då vi även åkte en hel del med systemet så kan vi konstatera att man har fått till ett välfungerande system med väldigt hög nyttjande grad - positivt men även en utmaning för framtiden då kapaciteten kommer behöva expandera.

Härtill besöktes nya stadsdelar och botaniska trädgården samt allmänt flanerande och kulturaktiviteter så som museibesök. Och givetvis inmundigades god mat och dryck. På söndagkvällen anlände vi åter till hemmaplan berikade med nya erfarenheter och lärdomar.