Idéstudie i Tabergsdalen

Igår började vi med en idéstudie för Jönköpings kommun för att utreda möjligheter och konsekvenser av olika användningsområden och trafikeringssystem i Tabergsdalens nuvarande järnvägsstråk. Studien tittar både på alternativ med spårbunden trafik och busstrafik.

DSC_0111.JPG