Kreera växer

Vi har redan hunnit få två nya kollegor här på Kreera i vår.

Karin (till vänster) är landskapsarkitekt. Hon har gjort sin praktik på Kreera under våren och imponerat på oss alla. Nu har hon fått fast anställning, till att börja med parallellt med att hon gör klart sitt exjobb.

Petra (till höger) är planeringsarkitekt med över 15 års erfarenhet. Hon kommer närmast från Malmö stad där hon jobbat i allt från planeringsskede till genomförande med uppdragsledning, komplex samordning och processledning.

Karin_Petra.jpg