Urban Forum – Practice meets Academia

Kreera deltog under måndag och tisdag på Lund Sustainability Week i eventet Urban Forum - Practice meets Academia där inbjudna deltagare presenterade pågående eller genomförda projekt eller frågeställningar. Kreeras Karin Hammarlund och Emil Gottberg pratade om vikten av holistisk planering, men även svårigheterna i att nå dit. En aktiv dialog mellan praktik och akademi är av stor betydelse vilket framgick av engagerade, öppna och tillåtande diskussionerna, vi berömmer initiativet till Practice meets Academia. Kreera trivs i gränslandet mellan praktik och akademi har sedan tidigare stor erfarenhet av detta. Urban Forum arrangerades av SLU, Lunds Universitet, Movium och Region Skåne. 

UF-logga.jpg