Höghastighetsjärnväg i Eslöv och Höörs kommuner

Vi ska under 2019 stödja Eslövs och Höörs kommuner i deras kunskapsprocess för att lära sig mer om höghastighetsjärnväg. Genom workshops och föreläsningar får vi dela med oss av vår kunskap och genom samtal och SWOT-analyser ska vi lära oss mer om de speciella förutsättningarna för höghastighetsjärnväg i Eslövs och Höörs kommuner. Vi inledde arbetet i början av april med ett föreläsnings- och workshoptillfälle. Näst på tur står presentationer i kommunernas fullmäktige.