Kreera växer

Vi har fått ytterligare två nya kollegor här på Kreera.

Hampus (till vänster) är civilingenjör med tolv års erfarenhet från både konsult- och beställarsidan av branschen. De senaste åtta åren har han jobbat med projekt- och projekteringsledning på Malmö stad. Många projekt har varit större exploateringsområden där faserna varierat mellan planskede, projektering och entreprenad.

Lisa (till höger) är landskapsingenjör med kandidatexamen inom landskapsarkitektur utbildad på SLU Alnarp. Hon har ett års erfarenhet och kommer närmast från Structor. Lisa har jobbat brett inom detaljprojektering inom områden som mark, gata, landskap och lekplats.

HoL_w.jpg