Utredning

Kreera utför utredningar framförallt inom området väg- och järnvägsinfrastruktur. Vi har även gedigen erfarenhet inom en bredare sfär exempelvis regional utveckling, utsläppsanalyser och samhällsekonomi. Inom trafik och transport har vi erfarenhet av bland annat järnvägs- och vägplaner, åtgärdsvalsstudier, godslogistik, trafiklösningar och kapacitetsutredningar.

Vi har vana av projekt inom alla trafikslag men också transportslagsövergripande analyser inklusive flyg och sjöfart utöver cykel, bil och tåg. Kreeras arbetslag inom utredning består av främst av ingenjörer med inriktning mot väg & vatten, trafik, logistik och järnväg men också av samhällsplanerare vilka alla besitter en skarp analytisk förmåga.

Uppdrag vi har stor erfarenhet av att genomföra: 

  • Trafikutredningar
  • Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och processledning
  • Järnvägs- och vägplaner
  • Kapacitetsutredningar
  • Tekniska utredningar (järnväg och väg)
  • Samhällsekonomiska beräkningar och samlade effektbedömningar
 
 
Rityta 1@2x.png